Oazowy Blog Lecznicowy

Badania ultrasonograficzne (USG)

W naszej przychodni istnieje możliwość wykonania badania ultrasonograficznego.

Na badanie takie kieruje lekarz (w trakcie wizyty), jeśli uzna, że będzie ono pomocne w postawieniu diagnozy.

Badanie takie może wiązać się z koniecznością wycięcia sierści w miejscu, gdzie przykładana będzie głowica.