Oazowy Blog Lecznicowy

Szpital

Nasza przychodnia oferuje swoim pacjentom możliwość dziennej opieki szpitalnej.

W tym czasie zwierzęta hospitalizowane dostają od nas leki, mają wykonywane badania diagnostyczne.

Zwierzęta stabilne (bez ryzyka nagłego pogorszenia stanu klinicznego), nie wymagające całodobowego nadzoru, mogą przebywać w naszym szpitalu przez dłuższe okresy czasu (dni, tygodnie), jeśli leczenie tego wymaga.