Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN ZAPISÓW NA WIZYTY:

1. Na wizyty można zapisać się telefonicznie (507 791 189), osobiście w przychodni oraz przez internet (wettermin)

Przypominamy, że jesteśmy przychodnią ściśle spacjalistyczną i przyjmujemy jedynie zajęczaki (króliki), duże gryzonie (świnki morski/kawie domowe, szynszyle) oraz małe gryzonie (chomiki, szczury, koszatniczki, myszoskoczki, myszy).
 

2. Wizyty rezerwowane przez internet muszą być potwierdzone przez recepcję (telefonicznie bądź sms’owo). Wizyta nie potwierdzona nie pojawia się jako aktywna w terminarzu kliniki.

Wyjątkiem od tej sytuacji są wizyty rezerwowane w nocy poprzedzającej wizytę,  a  wolny termin był możliwy do zarezerwowania między między 8-10 rano. W takiej sytuacji prosimy przyjechać na wizytę mimo braku potwierdzenia. Prosimy tylko pamiętać, że przyjmujemy jedynie zajęczaki i gryzonie. Ważne jest też, aby sprawdzić czy czynności, które mają być wykonane, mieszczą się w zarezerwowanym przedziale czasowym
 

3. Poprzez internet rezerwować można tylko jeden termin wizyty dla danego zwierzęcia. Większa ilość wizyt będzie automatycznie anulowana.

4. Jeśli chcemy umówić więcej zwierząt, dla każdego z nich zarezerwować należy oddzielną wizytę.
 

5. Przy zapisach internetowych proszę rozwijać zakładkę „typ wizyty”. Nie do każdego lekarza idziemy bowiem z tym samym.

6. W opisie proszę szczegółowo opisać jaki jest powód wizyty. Bardzo to pomoże w dobrej organizacji pracy. Da też szansę na reakcję recepcji, jeśli zapiszą się Państwo źle (np. na wizytę z USG do lekarza, który nie wykonuje badania USG)

7. Odwoływać wizytę bez konsekwencji można nie później niż 12 godzin przed jej terminem. Wszelkie zapisy/odwołania widoczne są w naszym systemie. Odwołanie w ostatniej chwili skutkować będzie doliczeniem kwoty 60zł do sumy kolejnej wizyty. W uzasadnionych przypadkach (np. śmierć zwierzęcia) wizytę oczywiście odwołać można o każdej porze. Wizyta taka musi jednak zostać odwołana.

8. Bardzo prosimy o punktualność. Nie może być tak, że z powodu spóźnienia jednego opiekuna czekać musi kolejny, który przyjechał na czas. Spóźnienie się na większą cześć wizyty może uniemożliwić jej przeprowadzenie i zostać potraktowane jak brak możliwości odbycia wizyty z winy opiekuna zwierzęcia. W takiej sytuacji recepcja może zaproponować kolejny termin wizyty, a właściciel obciążony zostanie kosztem 60zł (jak przy nie odwołaniu wizyty z 12 godzinnym wyprzedzeniem).

9. Jeśli w terminarzy internetowym nie ma wizyty w dniu, w którym bardzo Państwu na niej zależy – prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikami recepcji, którzy mają najszerszy wgląd w sytuację i być może będą w stanie pomóc i znaleźć jakiś pasujący wszystkim termin.

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy,
zespół OAZY - Kraków

POLITYKA PRYWATNOŚCI: W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Lidia Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą jako Przychodnia weterynaryjna OAZA, z siedzibą w Krakowie przy ul Lubelskiej, NIP:5272377744 (dalej: Administrator).

Zbieramy i przetwarzamy  następujące informacje uzyskiwane od Państwa: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w ramach świadczonych usług weterynaryjnych, w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej.

Państwa dane możemy udostępniać:
  • osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym),
  • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizującym zlecone badania laboratoryjne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych.

Państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym, Administrator nie przekaże też Państwa danych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących farmakologii, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo:
  • dostępu do swoich danych
  • aktualizacji swoich danych
  • wycofania zgody skutkującym usunięciu swoich danych po ustaniu roszczeń, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres Przychodnia weterynaryjna OAZA, Ul. Lubelska 16-18, lokal nr 10, 30-003 Kraków lub poprzez e-mail lidialew@poczta.fm      
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies (ciasteczek) w celach analizy ruchu.